Behandelaanbod: Psychotherapie, Mediation, Coaching, Supervisie, Diagnostiek

Behandel aanbod

Psychotherapie

Psychotherapie is een verzamelnaam van behandelmethoden voor psychische klachten. De cliënt kan een individu, een (echt)paar, een gezin of een groep zijn; een kind, volwassene of oudere. In mijn praktijk kunt u terecht voor individuele en relatie therapie/ gezinstherapie. Ik heb de meeste ervaring met (jong)volwassenen en ouderen.
Van alle denkkaders binnen de psychotherapie spreken de psychodynamische en systeemtherapie mij het meest aan, omdat ik naast de voorgeschiedenis van cliënten, ook hun sociale omgeving ( partnerrelatie, gezin, werk, vriendenkring) belangrijk vind.
Als problematiek dieper geworteld is in de persoonlijkheid van de cliënt en daardoor vaak verweven is met zijn sociale context en eerdere kortdurende hulp geen oplossing bood, adviseer ik een psychotherapeutische behandeling. Ik denk hierbij aan ernstige relatie en gezinsproblematiek, depressie, identiteitsproblemen, trauma’s en persoonlijkheidsproblematiek.
Voor klachten die nog niet lang bestaan en niet complex van aard zijn is de hulp van een GZ psycholoog de aangewezen weg. Met behulp van een beperkt aantal therapiegesprekken kunnen mensen meestal zelf hun leven weer in de hand krijgen.
Beide vormen van therapie zijn in mijn praktijk mogelijk.

Kosten (zie Praktijkinformatie)

^naar boven

Mediation

Mediation is zo oud als de mensheid. Mediation betekent letterlijk "bemiddelen". Onder begeleiding van een mediator kunnen betrokken partijen gezamenlijk tot een oplossing van hun conflict te komen. Er wordt vaak bemiddeld bij arbeidsconflicten zoals bij slechte verhoudingen binnen een afdeling, of bij conflicten tussen werkgevers en werknemers.
Steeds vaker wordt bemiddeling ook gebruikt bij familierechtelijke conflicten, zoals in het geval van echtscheiding. Echtscheiding is soms de beste oplossing om een eind te maken aan relatieproblemen. Voor mij is het in dat geval belangrijk, dat aanwezige kinderen niet de dupe worden van relationele / emotionele conflicten van hun ouders. Mediation kan vechtscheidingen voorkomen.
Ik ben vooral gespecialiseerd in bemiddeling bij arbeidsconflicten en (echt)scheiding.

Kosten (zie Praktijkinformatie)

^naar boven

Coaching

U kunt mijn hulp als coach inroepen, als u behoefte heeft aan bijvoorbeeld:

  • bewustwording en persoonlijke groei
  • het vergroten van uw zelfvertrouwen
  • het exploreren, ontwikkelen en toepassen van eigen mogelijkheden
  • het verbeteren van uw communicatievaardigheden
  • burnout preventive of burnout herstel
  • het vinden van een betere balans in uw leven tussen werk en privé

In mijn werk als coach put ik ook uit de opleiding en ervaring die ik als psychotherapeut heb.
Mensen die mij geïnspireerd hebben zijn o.a. Manfred Kets de Vries, Halina Brunning  en Stephan Covey.
Ik houd me vooral bezig met persoonlijke coaching.

Kosten (zie Praktijkinformatie)

^naar boven

Supervisie

Ik ben erkend supervisor van de NVRG. Collegae die in opleiding zijn tot systeemtherapeut kunnen bij mij supervisie krijgen. Dit kan bij mij in de praktijk of op de eigen werk/stageplek, individueel of in groepsverband. Ik vind het belangrijk, dat ik via supervisie opgedane ervaring en kennis kan doorgeven aan een jongere generatie therapeuten. Supervisie verloopt bij mij conform het opleidingsreglement van de NVRG.

Kosten (zie Praktijkinformatie)

^naar boven

Diagnostiek

Sinds 2000 gebruik ik het “Ontwikkelingsprofiel” ontwikkeld door Prof. Dr. R. E. Abraham. Dit is een psychodiagnostisch instrument, waarmee een wetenschappelijk betrouwbare inschatting te maken is van iemands emotionele, cognitieve en gedragsmatige functioneren. Het is gebaseerd op ontwikkelingspsychologische en psychodynamische theorieën. In combinatie met het klinisch oordeel van de professional, leidt het tot een zwakte/ strekte analyse van de cliënt. Deze analyse vormt een goede basis voor een juiste therapie indicatie en de aanpak van werk gerelateerde problemen.

^naar boven

 

Contactinformatie

Drs. Irma Jochems- de Ridder
Praktijk voor psychotherapie en coaching
Laan van Clingendael 153
2597 CC 's-Gravenhage
T : 070 406 02 06
E : info@irmajochems.nl
W : www.irmajochems.nl
lees meer

Irma Jochems


Emotionally
Focussed Therapy

Ik werk veel met concepten uit de Emotionally Focussed Therapy. Hiermee is het mogelijk om paren in relatief korte tijd de destructieve patronen in hun relatie te laten onderkennen en te veranderen.

Deze methode werkt ook goed bij de behandeling van trauma's.  Lees verder  www.eftnetwerk.nl 


Open Dialoog

Ook de Open Dialoog benadering past goed bij mij. De basis hiervan is te vinden in een citaat van M. Bakhtin:

"To live means to participate in dialogue: to ask questions, to heed, to respond, to agree and so forth.In this dialogue a person participates wholly and throughout his whole life: with his eyes, lips, hands soul, spirit, with his whole body and deeds".

Op basis van deze benadering houdt therapie voor mij in: cliënten leren om naar zichzelf en elkaar te luisteren en met elkaar te blijven praten (de dialoog aangaan). De oplossing van een conflict komt dan meestal vanzelf. lees verder: www.opendialoguepractices.eu.

 


Behandelaanbod: Psychotherapie, Mediation, Coaching, Supervisie, Diagnostiek